Αποθήκευση

Όλες οι αποθήκες είναι εξοπλισμένες με ένα κεντρικό ηλεκτρονικό σύστημα ελέγχου αποθεμάτων. Αυτό, σε συνδυασμό με σύγχρονο και αποτελεσματικό εξοπλισμό συλλογής λειτουργεί με έμπειρο και άρτια εκπαιδευμένο προσωπικό που σημαίνει αποτελεσματική διαχείριση.

© Copyright D & K Panayiotou Ltd 2012. All rights reserved.