Μεταφορά

Η Δ & Κ Παναγιώτου Λτδ μπορεί να μεταφέρει τα εμπορεύματα σας καθημερινά σ’ όλες τις πόλεις και χωριά της Κύπρου ανεξάρτητα από το βάρος και τον όγκο με το χαμηλότερο κόστος. Έχουμε δημιουργήσει μία δυναμική ομάδα για την αποτελεσματική διακίνηση του φορτίου σας.

© Copyright D & K Panayiotou Ltd 2012. All rights reserved.